WTS Eco Green System?

Co to znamená WTS Eco Green System?

WTS je společnost založená na principu ekologicky šetrných hodnot, jejichž cílem je respektovat životní prostředí.
Ekologická filozofie WTS znamená:

 

UCHOVÁVAT VODU, protože je nutno ji chránit
VYRÁBĚT s minimálním dopadem na životní prostředí
ZÁRUKA KVALITY VODY dodávané našimi výrobky, protože zdraví našich zákazníků je naším hlavním cílem

 

Udržitelná výroba

//

WTS rozhoduje o tom, že ve své podnikové politice nabídne výrazně ekologický přístup. Tento závazek se týká všech činností spojených s výrobním cyklem s vědomím, že toto úsilí bude výraznou proměnnou v obchodní strategii, stejně jako etickou hodnotu značného významu. Nové a moderní fotovoltaické systémy, které používá naše společnost jako zdroj energie jsou nejnovějšími trendy, které WTS představuje.

Pokovování s NULOVOU  KONTAMINACÍ

//

Galvanické pokovování je nejcitlivější fází celého výrobního cyklu. Hlavním účelem chromovaného pokovování, získaného díky galvanickému postupu, je ochrana vodovodních baterií před korozí. Vhodná tloušťka chromu zaručuje vyšší odolnost a delší životnost výrobku.
Po léta se společnosti specializovaly a používaly galvanické procesy, které vypouštěly do prostředí
velké množství vod kontaminovaných chromem a niklem, které jsou z ekologického hlediska velmi škodlivé.
Zařízení na chromování WTS, které bylo instalováno v závodě San Maurizio D’Opaglio, má systém čištění, který je schopen vyčistit odpadní vody, umožnit jejich opětovné použití ve výrobním cyklu a následně zabránit emisím do životního prostředí: zařízení na chromování WTS lze definovat jako zařízení s nulovou kontaminací životního prostředí.

PWP – Čistý vodní proces

//

S novým procesem PWP je omezeno vyluhování toxických kovů, jako olova (-85%) a niklu (-95%) do pitné vody.
Ošetření PWP spočívá ve dvou krocích:
1. první krok zaručuje chemické odstranění olova z vodovodních baterií
2. druhý krok spočívá ve zhotovení základového tvrdého a antikorozního povlaku elektrolytickým niklem. Proces obsahuje přísady, které zabraňují vyluhování iontů niklu při kontaktu s pitnou vodou.