KDO JE RAF?

KDO JE RAF?

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 

Společnost RAF ARMATURY s.r.o. je předním českým výrobcem kompletních řad vodovodních baterií pákových, kohoutkových i speciálních, včetně jejich příslušenství, s více než dvacetiletou tradicí.
Společnost RAF ARMATURY s.r.o. vznikla v roce 1994 se sídlem v Olomouci.
Zpočátku podnikala v poměrně malých prostorách, ale zájem trhu a expanze společnosti, vedly k nutnosti přestěhování do nových vlastních objektů postavených na „zelené louce“, v nově vznikající průmyslové zóně v městské části Hodolany, v roce 1999.
Na těsnost kartuší u vodovodních baterií je poskytována prodloužená záruka 10 let, což svědčí o tom, že máme důvěru ve vlastní výrobky i schopnosti. Naše společnost si je vědoma toho, že jen kvalitní výrobek uspěje na konkurenčně – náročném trhu, a proto klade na kvalitu veliký důraz. Z tohoto důvodu vodovodní baterie z našeho výrobního a obchodního programu, procházejí náročnými testy v akreditované zkušebně – Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha, Certifikační společnost a.s. tak, aby ve výrobkovém certifikátu mohla být konstatována shoda s normou ČSN EN 817 u pákových baterií a ČSN EN 200 u kohoutkových baterií, s následným vystavením „Prohlášení o shodě“. Na základě těchto výrobkových certifikátů a provedených zkoušek je možné konstatovat, že naše výrobky vždy odpovídaly a plně odpovídají současné platné legislativě tj.

zákonu č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky
nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění
zákonu č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
vyhlášce MZ č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou.
Prodej výrobků společnosti je realizován prostřednictvím sítě smluvních odborných velkoobchodů vodo – topo, maloobchodů, hobbymarketů, internetovým prodejem, ale i v podnikové prodejně v Olomouci, kde si mohou zájemci při nákupu všechny výrobky prohlédnout na vlastní oči.

Servis (záruční i pozáruční) vodovodních baterií zabezpečuje síť smluvních servisních středisek po celé České a Slovenské republice. Naším cílem je další zvyšování jejich počtu tak, aby byla servisně pokryta i nová místa s prodejem baterií RAF.
V naší společnosti je i jinak na servis kladen zvláštní důraz, jako na nedílnou individuální službu související s výrobkem a spokojeností zákazníků.
Ve společnosti je zaveden a udržován Systém managementu jakosti dle ISO 9001, který je podložen certifikátem kvality vystaveným společností QES Cert s.r.o. Praha

 

 

JAK SE ZRODÍ BATERIE RAF

#JakToDěláme

 

RAF, člen skupiny WTS, která představuje italskou dokonalost vodovodních baterií. Průmyslová skupina reprezentuje nejlepší značky v oboru, které jsou vyrobeny v Itálii a CZ, ale zároveň se promítají na mezinárodní trh.
RAF, člen skupiny WTS znamená: spolehlivost, praxi, špičkový design a pozornost okolnímu prostředí.
Výrobní proces se skládá z několika fází,  rafinovaného designu a funkční a ekologicky udržitelné výroby, jak v Itálii tak i v ČR.

 

 

Výzkum a vývoj

Každá vodovodní baterie RAF je vyráběna v souladu se zkušenostmi skupiny  WTS a každý krok výrobního procesu je vyjádřením dlouhodobé praxe. Po schválení koncepčního návrhu, ve fázi plánování, je baterie navržena technickou kanceláří WTS: pro tento účel se používá  sofistikovaný software pro 3D design. Pak přecházíme  k dalšímu kroku, prototypování

Prototypování

Nyní je čas na druhou fázi výroby vodovodních baterií RAF ve spolupráci vynikající a inovativní prácí skupiny WTS.
Dnes hovoříme o prototypování, pasáži, která umožňuje vytvořit prototyp nové baterie: k tomu potřebujete 3D tiskárnu, která definuje tvar z analýzy skutečného 3D modelu v ABS plastu.

Výroba pískového jádra

Zrození vodovodních baterií RAF pokračuje třetí fází, přípravou pískového jádra. Je to směs písku a speciálních syntetických pryskyřic a je zhotoveno ve speciální formě, jaderníku. Pískové jádro je extrahováno, jakmile je vytvrzeno. Získaný prvek slouží k vytvoření vnitřní dutiny těla baterie, po vložení do formy pro odlévání.

Slévárna

Během slévárenské fáze je speciální forma naplněna roztavenou  mosaznou slitinou mědi a zinku, surovinou použitou pro tělo baterie. Z formy se potom získá tvar požadovaného těla baterie.

Obrábění

Mluvíme o obrábění, které probíhá u předních výrobců za použití automatických soustruhů a center. Výsledkem toho procesu je zhotovení vnitřního tvaru vodovodní baterie.

Broušení a Leštění

Brousící cyklus je prováděn za použití brusných pásů s různou velkostí zrna. Leštící cyklus je prováděn leštícími kotouči, které jsou vyrobeny z vhodných tkanin. Oba tyto procesy jsou realizovány za použití  automatických  robotizovaných pracovišť. Toto obrábění umožní přejít na další úpravy, to je chromování.

Chromování

Chromování je jedním ze základních kroků tvorby vodovodních baterií RAF: specializovaná a inovativní práce společnosti WTS zdůrazňuje, že galvanické ošetření je důležité jak pro ochranu, tak pro zachování životnosti, aby vznikl jedinečný designový prvek. Chrom se skládá z nanášení povlaků s dvojitým niklem a chromem, máčením kusů, které mají být chromovány, do série lázní elektrolytických roztoků. Systém WTS ECO GREEN SYSTEM vyniká ekologickým procesem pokovování bez emisí.

Kontrola kvality

Kontrola kvality je pečlivé a podrobné vyhodnocení výroby baterií: sestává z řady přísných kontrolních postupů, a to mimo fázi výroby, prováděné jak v rozměrové úrovni jak v estetice (například kvalita pochromování). To vše se děje pomocí specifických nástrojů, které kontrolují jeho soulad s původními technickými výkresy.

Montáž

Od pečlivé a přísné kontroly kvality přecházíme dodalší fáze, montáže, ve které jsou potřebné komponenty namontovány do těla baterie.
Odpovídající oddělení tzv.“ostrovy“ provádí různé operace s potřebným vybavením, aby byla zajištěna vysoká kvalita výrobků.

Testování

Sestavená baterie RAF, se všemi základními komponenty, je otestována jako nezbytný krok, který poskytuje přehled o všech funkčních charakteristikách standardu kvality. V této důležité výrobní fázi jsou montované výrobky podrobeny 100% zkoušce vzduchem, která je prováděna s vysokou přesností měřicího zařízení.